Условия за използване

Приемане на условията

С достъпа си до този сайт, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели следните условия. В случай, че не разбирате или не са съгласни с което и да е от условията, трябва незабавно да излезете от този уеб сайт. Neffos си запазва правото да актуализира УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ (УЗИ) по всяко време без предизвестие към Вас. По отношение на всяко поведение на нарушение на разпоредбите на Условията за използване, Neffos има право да търси правно и справедливо удовлетворение.

Ограничен лиценз

Цялото съдържание на този сайт е защитено с авторски права от Neffos, освен ако не е посочено друго. Без предварително писмено съгласие на Neffos или други страни, никаква част от съдържанието на Сайта не може да се репродуцира разпространява, копира, възпроизвежда, свързва или предава със супер-връзки, заредени в други сървъри с "метода огледало", съхранявани в информационни системи за извличане, или да се използва по друг начин с търговска цел от което и да било лице по какъвто и да било начин, освен не е изтеглено или репродуцирано за частни и нетърговски цели (при условие, обаче, че такова използване не трябва да включва преразглеждане на съдържанието, и уведомленията за авторски права и другите забележки за собственост трябва да се запазят в същата форма и начин, както са в оригинала).

Търговска марка

Всички търговски марки и лога, показани, споменати или по друг начин използвани в този сайт, са собственост на Neffos или други трети страни, както е посочено, ако е приложимо. Нямате право да използвате никоя от тези търговски марки или лога по никакъв начин без изричното предварително писмено разрешение на Neffos или на такава трета страна, както е приложимо.

Отхвърляне на претенции


Този уеб сайт и неговото съдържание са предоставени само за ваше удобство. Въпреки че Neffos се е опитал да даде точна информация на този уеб сайт, компанията не поема задължение или отговорност за точността на информацията, по никакъв начин. Neffos може да се променя  съдържанието достъпно на този уеб сайт или на продуктите, споменати в него по всяко време и без уведомление.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ТОЗИ САЙТ Е ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА "ТАКА, КАКТО Е", БЕЗ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ГАРАНЦИИ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД. С НАСТОЯЩЕТО NEFFOS ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ, ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ГАРАНЦИИ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА.

Ограничаване на отговорността


Нито Neffos, нито някой от неговите филиали, поделения, директори, агенти, служители или други представители няма да носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни, последствени, наказателни, и/или примерни щети, включително без ограничение, на загуба на печалба или приходи, загуба на данни, и/или загуба на бизнес, във връзка с този уеб сайт или използването или невъзможността за използване на този уеб сайт, или разчитане на съдържанието, съдържащо се тук, дори ако Neffos е уведомен за възможността от такива щети.

Наличност на продукти


Наличността на продуктите и услугите, описани в този уеб сайт, както и описанията на тези продукти и услуги, може да бъде различно във Вашата страна или регион. Моля, консултирайте се с местните търговски представители или агенти на Neffos, за да получите информация относно конкретни продукти и/или услуги.

Връзки към трети страни


Въпреки че за ваше удобство  в този уеб сайт може да се съдържат връзки към уебсайтове на трети страни, Neffos не носи отговорност за съдържанието на такива сайтове. Може да се наложи да прегледате и да се съгласите с приложимите правила за използване, при използване на такива уеб сайтове.  Освен това, линк към сайта на трета страна не означава, че Neffos одобрява сайта, или продуктите, или услугите, споменати в него.

Невалидни там, където е забранено


Neffos администрира и поддържа сайта www.Neffos.com от местоположението му в Шенжен, Гуандун, Китай; други сайтове на Neffos могат да бъдат администрирани и с тях да се работи от различни места извън Китай. Въпреки че сайтът е достъпен в целия свят, не всички функции, продукти или услуги, описани, цитирани, предоставяни или предлагани чрез или на сайта са достъпни за всички лица, или във всички географски местоположения, или са подходящи или достъпни за използване извън Китай. Neffos си запазва правото да ограничи, по свое усмотрение, предоставянето и количеството на всяка функция, продукт или услуга на всяко лице или географска област. Всяко предложение за каквато и да било функция, продукт или услуга, направено на Сайта, е невалидно там, където е забранено. Ако решите да влезете в сайта извън Китай, вие правите това по Ваша собствена инициатива и единствено Вие сте отговорни за спазването на приложимите местни закони.

Приложими закони и юрисдикция


Настоящите Условия за използване се уреждат, обясняват и тълкува в съответствие със законите на Китайската народна република, без оглед на принципите на конфликти на закона с тях. Всеки спор или различие, произтичащи от или във връзка с Условията за използване или от този уеб сайт, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие, се отнасят към  Международната икономическа и търговска арбитражна комисия на Китай (CIETAC) в съответствие с действащите към този момент нейни правила, за арбитраж от три (3) арбитри, определени в съответствие с посочените правила. Мястото на арбитража е Пекин, Китай. Всички подадени документи, изявления, презентации и производство следва да бъдат на китайски език. Решенията на арбитража са окончателни и задължителни за съответните страни.

Обратна връзка и информация

Всяка обратна връзка, която ни предоставите на този сайт, се счита за неповерителна. Neffos е свободна да използват тази информация неограничено.

Информацията, съдържаща се на този уеб сайт, може да бъде променяна без уведомление.

Copyright © 2016 Neffos Limited. Всички права запазени.

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China Postcode: 518057

Актуализирана от юридическия екип на Neffos на 20 юни 2016 г.