Сервизен център

Благодарим ви, че избрахте да използвате продукти на Neffos!

Ние вярваме в надеждността и качеството на нашите продукти и сме уверени, че ще можете да ги използвате дълго време, като се възползвате от изключителна технология и иновативни решения.

Ако обаче срещнете затруднения при използването на вашите Neffos продукти, ние ви осигуряваме професионален сервизен център на Neffos, за да разрешим случая ви възможно най-скоро.

Преди да се свържете с Оторизирания сервизен център на Neffos, прочетете внимателно гаранционните условия на Neffos и имайте на разположение следната информация: модел на продукта, продуктова серия, описание на дефекта, попълнен гаранционен сертификат и документация за покупка на продукт (касова бележка/фактура).

Опции за доставка на продукти за ремонт:

- можете лично да предадете дефектиралия продукт на Оторизирания сервизен център на посочения по-долу адрес;

- дефектиралият продукт може да бъде изпратен до Оторизирания сервизен център и върнат от него по куриер, безплатно за Вас. За тази опция трябва да се използва куриер Транспрес  http://www.transpress.bg - телефон за заявка 0800 15 050, като само в този случай транспортните разходи са безплатни за Вас. Подробна информация относно начина за изпращане чрез куриер на http://www.viewpoint.bg/?p=servicing или на посочените по-долу телефони на Оторизирания сервизен център.

Ако решите да изпратите продукта по куриер, моля, опаковайте го адекватно, за да намалите риска от повреда при транспортиране (препоръчително е да използвате оригиналната опаковка на продукта).

Оторизиран сервизен център на Neffos: Вюпойнт ООД

Адрес: 1421 София, България, бул. Арсеналски 81В

Телефонен номер: +359 2 9889170, 9889171;

                                    +359 2 9631284, 9631705

Работно време: от понеделник до петък 9.00 ч.- 18.00 ч. (във всички официални работни дни в България)

Имейл адрес: service@viewpoint.bg

Допълнителни услуги, предлагани от Neffos

Безплатен транспорт до оторизирания сервизен център и обратно - за целия гаранционен период (24 месеца от покупката, съгласно фактурата, издадена на крайния клиент), имате право на безплатен транспорт на дефектирали и отремонтирани гаранционни (транспортируеми) продукти до сервизния център  и обратно след ремонта, до дома ви (или на който и да е посочен адрес на територията на България).

Проследяване на продуктите по време на сервизиране - можете да проследите процеса на сервизно обслужване тук: