Политика за поверителност

Neffos е наясно със/разбира важността на поверителността за вас и ще се постарае да я запази. Затова се изготвили тази политика на поверителност относно това как събираме, използваме, разкриваме, предаваме и съхраняваме информацията ви. Моля, прочетете, разберете и се съгласете с тази политика на поверителност преди да подавате личните си данни до Neffos. Когато изберете да използвате мобилните продукти и услуги на Neffos, ще се сита, че разбирате и напълно се съгласявате с всички условия в тази политика, и се съгласявате да поемете пълна отговорност и риск от използване на продукт или услуга.

Моля, отбележете, че тази политика на поверителност важи само за мобилните продукти и услуги на Neffos, и не включва никакви продукти, операции или услуги на трети страни. Neffos не контролира как трети страни събират, използват или защитават данните ви. За информация относно мерките за поверителност, предприети от трети страни, моля, вижте тяхната политика за поверителност.

1. Информация, събирана от Neffos

Ще събираме определена информация, когато използвате продуктите или услугите на Neffos. Освен информацията, предоставена ни директно от вас (като акаунти или лична информация за някои услуги на Neffos, напр. телефон и имейл), можем също да записваме информация, свързана с устройството ви и вашата употреба на нашите приложения и услуги. Например, може да събираме:

1) Информация за устройството - номер на модела на устройството, IMEI номер, версия на операционната система, ROM версия, код за държава и др.;

2) Информация за местоположението - информация за географското местоположение. Но можете да изключите функцията за местоположение, за да спрете събирането на информация за местоположението ви;

3) Потребителски навици - потребителски навици за настройки на дисплей, звук и вибрация;

4) Употреба на устройството -употреба на памет, мрежов оператор, време за зареждане на батерията и др.;

5) Информация от регистъра - файлове от регистъра на приложения, време и продължителност на използване на услугата, свързана информация, съхранена в настройките на бисквитките на устройството.

Освен това, с разрешение от закона, можем да събираме информацията ви и от публични източници и да я комбинираме с друга информация, получена или свързана с вас.

2. Как Neffos използва информацията ви

Информацията ви, събрана от Neffos, ще се използва главно за следните цели:

1) предоставяне на персонализиран потребителски опит, съдържание, маркетинг и препоръки в продуктите и услугите ни;

2) предоставяне на услуги по поддръжка на устройството ви;

3) предотвратяване, разследване и спиране на измами, неоторизирани или незаконни дейности;

4) помощ да оптимизираме по-добре продуктите и услугите си;

5) други цели след получаване на съгласието ви.

3. На кого Neffos разкрива информацията ви

При следните условия, може да разкрием информацията ви на трети страни:

1) с ваше съгласие

Ще разкриваме личната ви информация на трети страни само след получаване на изричното ви съгласие.

2) разкриване на наши партньори или съдружници

За да ви предоставим по-добри услуги, може да разкрием част от личната ви информация на нашите партньори или дъщерни фирми. Изрично ще забраним на нашите партньори или дъщерни фирми да използват споделената от нас информация за някаква друга цел.

3) изискване на закона

Когато се изисква от закона, регламенти, съдебни или правителствени органи, може да разкрием личната ви информация.

Няма да разкриваме личната ви информация на трети страни в ситуации, различни от горепосочените.

4. Съхраняване и предаване на информация

Информацията, събрана от нас, може да се съхранява в мобилния ви телефон или на сървърите ни и може да се предава, съхранява и обработва извън държавата/региона, в които живеете (напр. Китай). Може да включва юрисдикции, които може да не могат да предоставят подобни регламенти за защита на поверителността, като държавата/региона, в които сте вие. През този процес, Neffos ще вземе мерки за шифроване, за да защити информацията и данните ви, да се увери, че не могат да бъдат достъпни, използвани или разкривани без разрешение. Но поради свойствените дефекти и работния риск на мрежата, не можем да гарантираме, че информацията ви е в пълна безопасност.

5. Как Neffos защитава информацията ви

Neffos взима сигурността на личните данни на потребителите много сериозно. Ние изпълняваме стандартни промишлени практики за защита на личните ви данни и за спиране на неоторозирани достъп, разкриване, използване, промяна, повреда или загуба на данните ви. Ще предприемем всички разумни стъпки, за да защитим личните ви данни. Например, ще използваме технология за шифроване и други технически средства, за да осигурим поверителността на данните; ще защитим центъра за данни чрез антивирусен софтуер, система за наблюдение и механизъм за шифроване, за да спрем всяка зловредна атака над данните; ще използваме механизъм за контрол на достъпа, за да се уверим, че само оторизиран персонал може да има достъп до личните данни; ще подобрим информираността на служителите за важността на защитата на личните данни чрез сесии за обучение по сигурност и защита на поверителността. Ще се постараем да защитим личите ви данни, но, моля, отбележете, че никои мерки за сигурност не са напълно безгрешни.

6. Актуализация на тази политика на поверителност

За да могат продуктите, услугите и регламентите да останат постоянни, Neffos си запазва правото да актуализира политиката за поверителност по всяко време. Тази политика за поверителност ще бъде публикувана веднага след всяка актуализация. Ако продължите да използвате продукти и услуги на Neffos след актуализация на тази политика за поверителност, това ще се счита като вашето приемане на актуализираната политика. След актуализация на тази политика на поверителност, датата на последна актуализация ще се промени

Последна актуализация на 20 октомври 2016 г.